Välkommen --- Kontakt

Välkommen till QRS !!  -hälsar Nils Qvarner

Välkommen till QRS !!

Röntgenläkartjänster
Vi utför röntgenläkartjänster inriktade på teleradiologi.

QRS  tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar med 
hög tillgänglighet utan kvalitetsförlust.

QRS har tillgång till specialistkompetenta radiologer och kan erbjuda 
teleradiologiska bedömningar inom följande radiologiska specialitéer:

• Skelett- och lung- undersökningar. 
• Magnetkameraundersökningar av rygg och leder. 
• Nuklearmedicinska undersökningar av skelettet och njurar.
 

Kontakta: Nils Qvarner  Tel. 019 - 25 00 90   info@qrsab.se
 


QRS =  Kvalité  Tillgänglighet  Kostnadseffektivitet !!